pomniejsz powiększ

drukuj

2009-09-14 14:04:56

Z-ca Dyrektora d/s Programów Rynku Pracy


Z-ca Dyrektora d/s Programów Rynku Pracy
mgr Jan Kozyra

Zastępca Dyrektora do spraw Programów Rynku Pracy bezpośrednio nadzoruje pracę:

 1. Działu Instrumentów Rynku Pracy,
 2. Działu Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego.

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Programów Rynku Pracy należy:

 1. Nadzór i koordynacja pracy Działu Instrumentów Rynku Pracy,
 2. Bezpośredni nadzór i koordynacja pracy stanowisk w Dziale Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego,
 3. Akceptowanie:
  • spraw z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych i przedkładanie ich do decyzji Dyrektora,
  • materiałów i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne i przedkładanie do rozpatrzenia przez PRRP,
  • materiałów do promocji usług Urzędu z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  • terminów urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 4. Podejmowanie działań mających na celu uzyskanie przez Urząd środków Funduszu Pracy wymienionych w art.108 ust.1i oraz art.109 ust. 11 pkt.1 Ustawy,
 5. Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych - pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (LABI),
 6. Wspomaganie funkcjonowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w kontekście ochrony danych osobowych,
 7. Przedkładanie Dyrektorowi propozycji awansów, przeszeregowań, nagród i kar podległych pracowników,
 8. Określanie zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych i podległych pracowników,
 9. Reprezentowanie na zewnątrz Urzędu w zakresie powierzonych zadań określonych upoważnieniem Prezydenta,
 10. Koordynowanie zadań zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków na terenie Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego,
 11. Współpraca z innymi instytucjami rynku pracy,
 12. Przyjmowanie osób zgłaszających się do Urzędu w sprawach indywidualnych,
 13. Zgłaszanie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 14. Wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń z upoważnienia Prezydenta i Starosty,
 15. Zgłaszanie firm do listy kwalifikowanych dostawców i wykonawców w zamówieniach niewymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 16. Przygotowywanie i akceptowanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRP.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.09.2009 13:04
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2014 10:56
Liczba wyświetleń: 3484

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Z-ca Dyrektora d/s Programów Rynku Pracy 02.07.2013 12:39 Andrzej Korga
2 Z-ca Dyrektora d/s Programów Rynku Pracy 02.07.2013 12:38 Andrzej Korga
3 Z-ca Dyrektora d/s Programów Rynku Pracy 18.12.2009 06:49 Andrzej Korga
4 Z-ca Dyrektora d/s Programów Rynku Pracy 14.09.2009 13:04