pomniejsz powiększ

Artykuł archiwalny

drukuj

2009-09-14 14:05:28

Z-ca Dyrektora d/s Ewidencji i Świadczeń


Z-ca Dyrektora d/s Pośrednictwa Pracy i Ewidencji

mgr Krystyna Bondyra


Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Pośrednictwa Pracy i Ewidencji należy:
 1. nadzór i koordynacja pracy Działu Pośrednictwa Pracy i Ewidencji,
 2. bezpośredni nadzór, wieloosobowego stanowiska ds. zaświadczeń,
 3. bezpośredni nadzór, samodzielnego stanowiska ds. EURES,
 4. przedkładanie Dyrektorowi Urzędu propozycji awansów, przeszeregowań, nagród i kar podległych pracowników,
 5. określanie zakresów czynności dla kierownika podległej komórki organizacyjnej i podległych pracowników,
 6. reprezentowanie PUP na zewnątrz w zakresie powierzonych zadań określonych upoważnieniem Prezydenta Miasta,
 7. wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń z upoważnienia Prezydenta Miasta,
 8. przyjmowanie osób zgłaszających się do Urzędu w sprawach indywidualnych,
 9. zgłaszanie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 10. akceptowanie terminów urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 11. zgłaszanie firm do listy kwalifikowanych dostawców i wykonawców w zamówieniach nie wymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 12. przygotowywanie i akceptowanie materiałów do promocji usług urzędu z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 13. przygotowywanie i akceptowanie materiałów i informacji na posiedzenia PRZ.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.09.2009 13:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2006

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował