pomniejsz powiększ

drukuj

2009-09-14 14:01:55

Wieloosobowe stanowisko ds. projektówWieloosobowe stanowisko ds. projektów w znakowaniu spraw używa symbolu SP.

Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Projektów należy w szczególności:

 1. Pisanie projektów i programów,
 2. Rozpoznawanie możliwości aplikacji projektów/programów związanych z promocją zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
 3. Przygotowywanie merytoryczne i finansowe wniosków o dofinansowanie realizacji projektów i innych niezbędnych dokumentów w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, zwłaszcza EFS, FP oraz innych źródeł,
 4. Proponowanie składu osobowego zespołów projektowych i koordynatorów projektów,
 5. Współpraca z Instytucją Wdrażającą i Zarządzającą w trakcie realizacji projektu oraz partnerami biorącymi udział w projekcie zakresie realizowanych przez Urząd programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych środków publicznych,
 6. Planowanie i koordynacja wydatkowania środków z Funduszu Pracy i środków publicznych w zakresie wykonywanych zadań związanych z realizacją projektów, współfinansowanych ze środków UE,
 7. Koordynacja działań w zakresie rekrutacji i promocji do projektów,
 8. Koordynacja działań w zakresie prac zespołu ds. projektów,
 9. Opracowywanie materiałów związanych z realizacją projektów: umowy, porozumienia, procedury, protokoły i harmonogramy,
 10. Sporządzanie raportów, analiz, sprawozdań i wniosków o płatność dotyczących realizowanych zadań,
 11. Monitoring merytoryczny i finansowy uczestników projektu i działań realizowanych w projekcie/programie,
 12. Przygotowywanie materiałów do kontroli projektów/programów,
 13. Przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRP.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.09.2009 13:01
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2014 11:15
Liczba wyświetleń: 1286

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Podstawowe zadania 14.08.2014 11:14 Dariusz Żywina
2 Podstawowe zadania 22.11.2011 08:13 Dariusz Żywina
3 Podstawowe zadania 14.09.2009 13:01