pomniejsz powiększ

drukuj

2009-09-14 14:05:28

Z-ca Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej i Świadczeń


Z-ca Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej i Świadczeń

mgr Krystyna Bondyra

Zastępca Dyrektora do spraw Aktywizacji Zawodowej i Świadczeń bezpośrednio nadzoruje pracę:

 1. Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego,
 2. Działu Ewidencji i Świadczeń.


Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej i Świadczeń należy:

 1. Nadzór i koordynacja pracy Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego,
 2. Bezpośredni nadzór i koordynacja pracy stanowisk w Dziale Ewidencji i Świadczeń,
 3. Akceptowanie:
  • spraw z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych i przedkładanie ich do decyzji Dyrektora,
  • materiałów i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne i przedkładanie do rozpatrzenia przez PRRP,
  • materiałów do promocji usług urzędu z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  • terminów urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 4. Podejmowanie działań mających na celu uzyskanie przez Urząd środków Funduszu Pracy wymienionych w art.108 ust.1i oraz art.109 ust. 11 pkt.1 Ustawy,
 5. Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych - pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (LABI),
 6. Wspomaganie funkcjonowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w kontekście ochrony danych osobowych,
 7. Przedkładanie Dyrektorowi Urzędu propozycji awansów, przeszeregowań, nagród i kar podległych pracowników,
 8. Określanie zakresów czynności dla kierownika podległej komórki organizacyjnej i podległych pracowników,
 9. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz w zakresie powierzonych zadań określonych upoważnieniem Prezydenta,
 10. Współpraca z innymi instytucjami rynku pracy,
 11. Wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń z upoważnienia Prezydenta lub Starosty,
 12. Przyjmowanie osób zgłaszających się do Urzędu w sprawach indywidualnych,
 13. Zgłaszanie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 14. Zgłaszanie firm do listy kwalifikowanych dostawców i wykonawców w zamówieniach niewymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Przygotowywanie i akceptowanie materiałów do promocji usług urzędu z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 16. Przygotowywanie i akceptowanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRP.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.09.2009 13:05
Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2014 13:00
Liczba wyświetleń: 3309

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Z-ca Dyrektora d/s Ewidencji i Świadczeń 18.08.2014 11:19 Dariusz Żywina
2 Z-ca Dyrektora d/s Ewidencji i Świadczeń 14.09.2009 13:05