pomniejsz powiększ

drukuj

2011-04-28 09:30:13

Spis telefonów


DZIAŁ / STANOWISKO

NR POKOJU

NR TELEFONU

DYREKTOR PUP

29

(84)6383-335

Z-ca Dyrektora PUP ds. Programów Rynku Pracy

27

(84)6383-365

Z-ca Dyrektora PUP ds. Aktywizacji Zawodowej i Świadczeń

26

(84)6383-336

Sekretariat

28

(84)6383-331

Dział Instrumentów Rynku Pracy

Kierownik Działu

12

(84)6383-362

Wieloosobowe stanowisko ds. analiz, rozliczeń i refundacji

6

(84)6383-344

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji staży

10

(84)6383-364
(84)6383-674

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji staży

11

(84)6383-363
(84)6383-673

Dział Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
Wspieranie pracodawców

19,20

(84)6383-360
(84)6383-353
(84)6383-340

Szkolenia, krajowy fundusz szkoleniowy (KFS)
Przygotowanie zawodowe dorosłych

9

(84)6383-361

Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego

Kierownik Działu

14A

(84)6383-356

Doradcy klienta indywidualnego

15

(84)6383-334
(84)6383-355
(84)6383-681

Doradcy klienta indywidualnego

22

(84)6383-337
(84)6383-682

Doradcy klienta indywidualnego

13

(84)6383-670
(84)6383-671

Doradcy klienta indywidualnego

14

(84)6383-358
(84)6383-351

Doradcy klienta instytucjonalnego

7,8

(84)6383-366
(84)6383-343
(84)6383-349

Doradca klienta dla osób z niepełnosprawnością

8

(84)6383-345

Giełdy pracy, spotkania grupowe

ul.Orlicz-Dreszera 36

(84)6436-364

Dział Ewidencji i Świadczeń

Wieloosobowe stanowisko ds. pośrednictwa pracy i rejestracji

4

(84)6383-357

Wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń

1

(84)6383-339

Wieloosobowe stanowisko ds. zaświadczeń

3

(84)6383-346

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy-Kierownik Działu

23

(84)6383-352

Wieloosobowe stanowisko ds. funduszy celowych, EFS i weryfikacji zgłoszeń do ZUS

24

(84)6383-347

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi instrumentów i usług rynku pracy

24

(84)6383-347

Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu Urzędu, płac i księgowości budżetowej

25

(84)6383-348

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Kierownik Działu

Staszica 31

(84)6383-333

Samodzielne stanowisko ds. kadr

Staszica 31

(84)6383-330

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli

Staszica 31

(84)6383-672

Samodzielne stanowisko ds. informacji

5

(84)6383-354

Samodzielne stanowisko ds. bhp, ppoż i OC

Staszica 31

(84)6383-332

Sala konferencyjna

Staszica 31

(84)6383-676

Wydzielone stanowiska pracy

Wieloosobowe stanowisko ds. informatyki, statystyki i analiz

17

(84)6383-338

Wieloosobowe stanowisko ds. prawnych, windykacji i odwołań

Staszica 31

(84)6383-341

Wieloosobowe stanowisko ds. projektów

18

(84)6383-350
(84)6383-680

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dariusz Żywina
Data powstania: 28.04.2011 08:30
Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2014 13:47
Liczba wyświetleń: 1515

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Spis telefonów 02.07.2013 12:37 Andrzej Korga
2 Spis telefonów 08.08.2012 13:20 Dariusz Żywina
3 Spis telefonów 28.04.2011 08:30 Dariusz Żywina