pomniejsz powiększ

drukuj

2012-06-15 09:25:46

Informacja dotycząca udostępniania przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu usługi pozwalającej na komunikowanie się osobom uprawnionym.


1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1824). Ustawa ta reguluje zakres, zasady i sposób obsługi osób głuchych, niedosłyszących i głuchoniemych w kontaktach z podmiotami publicznymi przy użyciu Polskiego Języka Migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN) oraz innych wskazanych środków komunikowania się. Przepisy ustawy nakładają na organy administracji publicznej obowiązek zapewnienia osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się
z możliwości skorzystania z różnych form pomocy.

W celu zapewnienia należytej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie, Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu wprowadza następujące zasady dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

  1. wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na stronie internetowej http://zamosc.praca.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu www.bip.pupzamosc.samorzady.pl oraz gablotach Urzędu,
  2. osoba uprawniona może skorzystać z poczty elektronicznej luza@praca.gov.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej w dostępnym linku,
  3. osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu pod numerem: (84)63-83-342,
  4. osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się,
  5. osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego,
  6. chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, dla osoby uprawnionej świadczenie jest bezpłatne.

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dariusz Żywina
Data powstania: 15.06.2012 08:25
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2018 12:23
Liczba wyświetleń: 1161

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja dotycząca udostępniania przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu usługi pozwalającej na komunikowanie się osobom uprawnionym. 09.10.2018 12:05 Dariusz Żywina
2 Informacja dotycząca udostępniania przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu usługi pozwalającej na komunikowanie się osobom uprawnionym. 15.06.2012 08:44 Dariusz Żywina
3 Informacja dotycząca udostępniania przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu usługi pozwalającej na komunikowanie się osobom uprawnionym. 15.06.2012 08:43 Dariusz Żywina
4 Informacja dotycząca udostępniania przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu usługi pozwalającej na komunikowanie się osobom uprawnionym. 15.06.2012 08:25 Dariusz Żywina