pomniejsz powiększ

drukuj

2011-11-22 09:19:16

Dział Ewidencji i ŚwiadczeńPracą Działu kieruje i nadzoruje Zastępca Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej i Świadczeń.

 1. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji.
  • Wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń.
  • Wieloosobowe stanowisko ds. zaświadczeń. W znakowaniu spraw stanowisko używa symbolu PZ.
 2. W znakowaniu spraw Dział używa symbolu ES.

Do podstawowych zadań Działu Ewidencji i Świadczeń należy w szczególności:

 1. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy,
 2. Wydawanie decyzji i postanowień,
 3. Obsługa osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium,
 4. Ustalanie uprawnień bezrobotnych i innych osób do świadczeń przewidzianych w Ustawie,
 5. Wyłączanie z ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 6. Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
 7. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 8. Wprowadzanie i aktualizacja zapisów w komputerowych bazach danych w zakresie realizowanych zadań,
 9. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
 10. Udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych innym instytucjom w granicach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych,
 11. Sprawdzanie pod względem merytorycznym list próbnych i głównych osób uprawnionych do zasiłku i innych świadczeń,
 12. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem korekt w dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 13. Wydawanie zaświadczeń osobom bezrobotnym z prawem i bez prawa do zasiłku oraz osobom poszukującym pracy,
 14. Wydawanie zaświadczeń instytucjom występującym z wnioskami o udzielenie informacji,
 15. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu właściwej i sprawnej realizacji zadań oraz profesjonalnej obsługi klientów zgodnie z obowiązującym prawem oraz przyjętymi zasadami,
 16. Obsługa Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej - SEPI,
 17. Potwierdzanie oraz przedłużanie profili zaufanych ePUAP,
 18. Przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRP.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dariusz Żywina
Data powstania: 22.11.2011 08:19
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2014 13:11
Liczba wyświetleń: 1253

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dział Ewidencji i Świadczeń 22.11.2011 08:19 Dariusz Żywina