pomniejsz powiększ

drukuj

2009-09-14 13:56:31

Dział Finansowo-KsięgowyPracą Działu kieruje i nadzoruje Główny Księgowy.

 1. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • Wieloosobowe stanowisko ds. funduszy celowych, EFS i weryfikacji zgłoszeń do ZUS.
  • Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi instrumentów i usług rynku pracy.
  • Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu Urzędu:
   • stanowisko ds. płac,
   • stanowisko ds. księgowości budżetowej.
 2. W znakowaniu spraw Dział używa symbolu FK.

Do podstawowych zadań Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:

 1. Opracowywanie projektu planu finansowego Urzędu,
 2. Planowanie i koordynacja w zakresie:
  • realizacji budżetu Urzędu,
  • dysponowania i rozliczania środków funduszy celowych,
  • funkcjonowania systemu finansowo - księgowego,
 3. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej Urzędu,
 4. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych, w tym planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,
 5. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z funduszy celowych, w tym EFS,
 6. Weryfikacja zgłoszeń do ZUS,
 7. Obsługa kasowa budżetu i funduszy celowych,
 8. Obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 9. Prowadzenie ewidencji księgowych dla środków trwałych, innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 10. Rozliczanie okresowych inwentaryzacji,
 11. Sprawozdawczość z zakresu gospodarowania środkami finansowymi budżetu Urzędu, środkami funduszy celowych i EFS,
 12. Obsługa finansowa instrumentów i usług rynku pracy,
 13. Rozliczanie funduszy strukturalnych,
 14. Sporządzanie deklaracji o uzyskanych dochodach (PIT),
 15. Aktualizacja zapisów w komputerowych bazach danych w zakresie działania Działu,
 16. Przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia PRRP.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.09.2009 12:56
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2014 13:44
Liczba wyświetleń: 1347

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dział Finansowo-Księgowy 22.11.2011 08:34 Dariusz Żywina
2 Podstawowe zadania Działu 14.09.2009 12:56